Με τους κωδικούς που έχετε προμηθευτεί από την reception, πατώντας το κουτάκι πάνω δεξιά με τις 3 παύλες(για είσοδο από κινητό), κάνουμε σύνδεση μέλους, και κλείνουμε τη θέση για τα αγαπημένα σας προγράμματα.

Μ.Κ.  (140000569000000)]